Vanaf 10 april 2021

Visserstruien van Kampen

Patronen te koop in ons Atelier

in 2021 Als het weer kan komen we met nieuwe data

Eco lifestyletour Kampen

Je bezoekt 4 à 5 adressen in Kampen waar een gerecycled product wordt aangeboden. Op de laatste locatie en dat is bij ons ontvang je de workshop 'Werken met waardevol restmateriaal'.

Hiervoor kun je je opgeven bij Emmely van Ommen van Ecotours Kampen ecotourskampen@gmail.com 

14 en 15 november 2021

Open Atelier Route Kampen.

Beide dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Programma volgt