Vanaf september 2022

De inspiratieroute door Kampen

https://visitkmapen.nl/kunstroute

De routekaart is verkrijgbaar bij de toeristeninformatie en bij alle deelnemers op de route.

Ik zit op de Nieuwe Markt 16 

Vanaf 10 april 2021

Visserstruien van Kampen

Patronen te koop in ons Atelier